Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Krošláková, riaditeľka domova sociálnych služieb

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 37923382
Obchodné meno: Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.
Sídlo: Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske

Číslo účtu (Slovenská sporiteľňa a.s.): 0263191312/0900

ŠTRUKTÚRA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

V priebehu roka 2010 došlo v súlade so stanovami organizácie ku zvoleniu členov správnej rady na nasledujúce funkčné obdobie.

Riaditeľka: Mgr. Michaela Krošláková
Členovia správnej rady: JUDr. Edita Balážiková, PhDr. Mária Bursová, Kamenská Milada, Mgr. Eva Riečicová, Iveta Zuzelková
Kontrolór: Mgr. Gráchová Zuzana

Telefón: 0908 661 255
E-mail: michaela.kros@gmail.com

PREJSŤ HORE