Arteterapia:
 • Je to terapia umením – špecifický druh psychoterapie, ktorá sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov a to hlavne u duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.
 • Praktizuje sa individuálne ,alebo skupinovo, je spojená s muzikoterapiou, ale aj aromaterapiou.
 • Je úzko prepojená aj s tvorivými aktivitami s prvkami pracovnej terapie.

Muzikoterapia:
 • Individuálna aj skupinová.
 • Je súčasťou liečebnej pedagogiky.
 • Je spôsobom, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní ,alebo konaní človeka.
 • Využívajú sa pri tom informácie, ktoré nám hudba sprostredkováva, ako samostatná melódia, rytmus či tempo.
 • Ponúka široké možnosti symbolického neverbálneho vyjadrenia pocitov.

Canisterapia:
 • Môže sa realizovať individuálne a skupinovo.
 • Je formou animoterapie.
 • Využíva pôsobenie psa na psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu klienta.
 • Je to pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách,  keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné.

Ornitoterapia:
 • Je  to individuálna forma animoterapie.
 • Využíva sa pri liečbe ľudí všetkých vekových kategórií aj s rôznymi zdravotnými problémami – hrubá motorika, celkove pohybové ústrojenstvo.
 • U autistov pozvoľným spôsobom môže zviera plniť úlohu spotredkovateľa medzi ich vnútorným a vonkajším svetom

Záhradná terapia:
 • Terapia prácou v záhrade  je súčasťou pracovnej terapie.
 • Klient nadobúda nové zručnosti a vedomosti ako aj zodpovednosť – majú pocit potrebnosti.
 • Záhradná terapia pomáha klientom odbúravať ich nadbytočnú energiu.

Hydroterapia:


Aquaaerobik:
 • Je časť fyzikálnej terapie, ktorá využíva pôsobenie vody na organizmus
 • Pri hydroterapii sa aplikuje na povrch tela voda rôznej teploty a s rôznymi špecifickými chemickými látkami, ktoré sa nachádzajú vo vode.
 • Vodný aerobik je kondičné cvičenie vo vode.
 • Prospieva hlavne srdcovo-cievnemu a dýchaciemu systému, ako aj pohybovej sústave.

Hipoterapia – socioterapeutické jazdenie:
 • Je jednou z metód animoterapie.
 • Využíva pozitívne účinky koňa na liečbu.
 • Jazda na koni uvoľňuje stuhnuté svalstvo.
 • Rozcvičuje telo aj myseľ.
 • Je to komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely.
 • Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie..
 • Zameriava sa na poruchy pohybového systému

Fyzioterapia:
 • ako jedna z oblastí rehabilitačnej podpory zlepšujúcej telesnú kondíciu našich klientov a ich celkovú harmonizáciu.
 • realizácia s uplatnením aktuálnych odborných techník a postupov rehabilitačnou sestrou a fyzioterapeutom.

Naše 3-vium:
 • je nadobúdanie a upevňovanie základných zručností a vedomostí – čítanie, písanie, počítanie - kognitívnych schopností
 • klienti sú rozdelení do dvoch skupín:
 1. Pedagogická:
 • Klienti sa učia základné vedomosti a nadobúdajú základné zručnosti
 • Potrebujú takmer neustálu pozornosť zamestnancov pri plnení ich úloh
 1. Andragogická:
 • Klienti si opakujú základné zručnosti a vedomosti a učia sa nové – rozširujú svoj rozhľad
 • Zamestnanec slúži ako konzultant

Niektoré zo záujmových činnosti:
 1. Výroba mydiel:
 • Krájanie mydlovej hmoty pôsobí na klienta upokojujúco – ASMR, no slúži aj na tréning jemnej motoriky.
 • Nalievanie rozpustenej hmoty do formy – tréning jemnej motoriky
 • Klient si má zapamätať postup práce – tréning pamäte
 1. Výroba sviečok:
 • Práca s medovými plátmi, rolovanie sviečok – tréning jemnej motoriky a presnosti, taktiež tréning trpezlivosti
 1. Košíkovanie:
 • klient si trénuje jemnú motoriku – úchop prútov a ich zapletanie
 • taktiež si trénuje pamäť – musí si zapamätať postup práce
 • keďže ide o zdĺhavú tvorivú činnosť, klienti si trénujú aj trpezlivosť – schopnosť obsedieť pri jednej aktivite dlhšiu dobu

Tvorivé aktivity s prvkami pracovnej terapie:
 
 • Praktizuje sa indviduálne  skupinovo.
 • Ergoterapia – terapia prácou.
 • Priaznivo pôsobí na psychický stav klienta
 • Vytvára pracovné návyky, zručnosti, schopnosti
 • Rôzne druhy práce na klienta pôsobia upokojujúco – klient si tak kompenzuje frustráciu či agresivitu  ( krájanie mydla – ASMR)

Sebaobhajoba:
 • Ide o skupinové aktivity
 • Je to spôsob alebo metóda s akou sa ľudia s mentálnym postihnutím učia uplatniť či presadiť svoje práva, záujmi či potreby, uvedomujú si svoje povinnosti.
 • Učia sa účinne komunikovať a prejaviť svoj názor.

Komunitné sedenia:
 • Priaznivo pôsobia na psychiku klienta
 • Rozvíja  jeho komunikáciu
 • Obsahuje prvky dramatoterapie
 • Učí klienta udržiavať pozornosť a počúvať ostatných ľudí.

Sociálna rehabilitácia:
 • Klient si stanovuje určité ciele  -  v čom sa chce zlepšiť alebo čo sa chce nové naučiť
 • Cieľom sociálnej rehabilitácie je pomôcť klientovi dosiahnuť jeho stanovené ciele prostredníctvom rôznych metód a pomôcok, tiež pravidelne dokumentovať splnenie cieľov klienta.

Logoterapia:
 
 • Poskytuje sa individuálne a skupinovo
 • Prostredníctvom cielených rozvohovorov pomáha ľudom zorientovať sa v živote a obracia pozornosť k otázkam zmyslu v ich živote
 • Priaznivo pôsobí na psychický stav klienta.

Aromaterapia:
 • Je terapia, ktorá využíva pozitívne terapeutické účinky vôní.
 • využíva esenciálne oleje akýmkoľvek spôsobom - rozptyľovanie pomocou aróma difuzéra, lokálna aplikácia na pokožku tela po zriedení so základným olejom,  naparovanie, vodný kúpeľ, obklady či esenciálne masáže.

Oxygenoterapia:

 • je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka. Priaznivo ovplyvňuje fyzickú aj psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém. Vďaka tejto procedúre môže náš organizmus dostať až 90 - 95% kyslíka. 
 • oxygenoterapia pôsobí na celý organizmus, nielen na choré orgány. 
PREJSŤ HORE